За нас

Фирма „ТОП 100 РИСЪРЧ“ ЕООД се занимава с продажбата и поддръжката на фискални устройства от 2011 г. През годините сме се доказали като лоялни партньори, работещи бързо, качествено и коректно. Сервизираме всички касови апарати и фискални принтери на водещите производители в България. Фирмата е лицензирана като сервиз на фискални устройства в Българският институт по метрология и е вписана в „Регистър на фирми за сервизно обслужване на фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи“ за гр. София. Виж тук

Удостоверения от ДАМТН и БИМ:

У02-0502-09.03.2011 У02-0835-20.02.2012
У02-0562-14.04.2011 У02-0915-29.09.2012
У02-0584-04.05.2011 02034-23.09.2013
У02-0676-27.07.2011 02121-09.04.2015
У02-0775-23.12.2011 02199-07.06.2016
У02-0777-28.12.2011 02266-06.07.2017
У02-0814-01.02.2012

Изпълняваме заявки за изграждане и поддръжка на търговски системи, внедряване на търговски софтуер и обучения в удобен за клиента формат. Предлагаме богато разнообразие от периферни устройства като електронни везни, баркод скенери, POS принтери, етикиращи принтери, сейфове и други. Към тях можем да предложим и нужните консумативи за извършване на търговска дейност.

Разполагаме с компетентен и отзивчив екип, който е на разположение за консултации от всякакво естество, касаещо безпроблемното и законно функциониране на Вашия търговски обект.

Запознайте се с нашите Общи условия

Защита на личните данни предоставени от потребителите на сайта www.kasabg.com
"ТОП 100 РИСЪРЧ" ЕООД като фирма с опит в обработката на лични данни полага необходимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна от регистрацията в сайта или предоставена на хартия. Освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. С факта на регистрация и приемане на общите условия на сайта, потребителят дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на сключваните договори за покупко-продажба на стоки и услуги. Фирмата "ТОП 100 РИСЪРЧ"  ЕООД няма да предоставя информация за потребителите на трети лица без тяхно съгласие, освен в предвидените от българското законодателство случаи.

Нашите партньори